Neophodni koraci prilikom kupovine stana

  • 0

Neophodni koraci prilikom kupovine stana

Category : Blog

Kada donesete odluku da kupite stan potrebno je da budete jako oprezni. Postoje procedure koje je potrebno ispoštovati, ali isto tako je potrebno nekoliko provera kako biste mogli biti sigurni da je nekretnina validna i da nema nikakvog spora oko nje.

Iako je dosta vremena sigurno oduzimalo i samo traženje stana, kada se krene sa dokumentacijom potrebno je da se naoružate strpljenjem. U narednim redovima predstavićemo glavne faze kroz koje prolaze budući vlasnici stana.

Nalaženje odgovarajućeg stana

Tražanje prave lokacije, blizina važnih objekata (prodavnice, škola, vrtić, park, dom zdravlja…) i gradskog prevoza samo su neki od parametara kojima se vodite kada krenete u odabir nekretnine. Stručnjaci u ovoj oblasti su dali predlog da recimo napravite listu za i protiv i navedete razloge za novogradnju i starogradnju. U mnogome vaša odluka zavisi i od vaše platežne sposobnosti stoga je potrebno biti i racionalan ali i mudar kako bi se izabrao najadekvatniji stan. Mlađi kupci se uglavnom više opredeljuju za novogradnju dok se starija generacija odlučuje i kupovinu starijeg stana i potpuno renoviranje istog. Kada se opredelite za novogradnju bitno je da proverite kvalitet same zgrade. Ukoliko kupujete stan direktno od investitora, potražite od investitora da vam da primer neke svoje starije zgrade i možete otići i proveriti u kakvom je stanju. Vodite računa o načinu grejanja stana, kakve su instalacije, stolarija… Takođe je bitno prilikom kupovine proverite okolinu, da li je predviđena za gradnju i da li će vas u skorijoj budućnosti neka zgrada zakloniti.

Katastar nepokretnosti

Počinjemo sa dokumentacijom. Služba od koje se kreće provera jeste katastar nepokretnosti. Tu se proverava zemljišno-knjižni status nekretnine. Dobija se informacija da li je stan pod hipotekom, da li je uknjižen i ko je vlasnik nekretnine.

Stambeni kredit

Ukoliko je potrebno da podignete stambeni kredit kako biste kupili stan potreban je načinjen predugovor između kupca i vlasnika stana sa prepisom lista nepokretnosti na njegovo ime. Nakon potpisanog predugovora dolazi do davanja kapare prodavcu, ukoliko je posredovala agencija plaća se i njoj dogovorena provizija. Ukoliko se nekretina kupuje za keš, odmah se pravi kupoprodajni ugovor. Može biti angažovan i advokat za nekretnine koji će detaljno proveriti sam ugovor, a može proveriti i svu dokumentaciju pre samog potpisivanja ugovora, i dalje uputiti ukoliko je potrebna određena izmena ili se odmah kreće u dalju proceduru.

Potpisivanje ugovora i plaćanje poreza

Kupoprodajni ugovor sklapaju kupac i prodavac nekretnine. Pored advokata za nekretnine ovaj deo mogu na sebe preuzeti i agencije za nekretnine ukoliko posreduju između vlasnika stana i budućeg kupca. Nakon pravljenja kupoprodajnog ugovora isti se mora overiti kod notara. Uglavnom taksa za ovu overu ide na teret kupca nekretnine i iznos takse varira od vrednosti nekretnine koja je navedena u kupoprodajnom ugovoru. Dalji korak nakon overe ugovora jeste plaćanje poreza. Kupcima se ostavlja maksimalno 10 dana da izvrše plaćanje poreza. Visina poreza bude 2,5 odsto od tržišne vrednosti nekretnine. Ukoliko je kupcu ovo prva nekretnina, može se iskoristiti pravo o oslobađanju od plaćanja poreza za kupce prve nekretnine.

Upis stana u katastar nepokretnosti

Ovo je korak u kojem se nadležnom organu podnosi zahtev da se promeni vlasnik nekretnine. U kratkom roku, uglavnom oko sedam dana, kupcima može stići rešenje iz katastra da je nekretnina upisana na njihovo ime. Pomoću vlasničkog lista omogućava se promena prebivališta za kupca i njegovu porodicu kao i prebacivanje računa za komunalne usluge za novog kupca.


Leave a Reply